Sevgiyle adım atın...

Merhaba :) Can'ın annesi, eğitmen, koç, annesinin kızı, heyecanlı, meraklı Yasemin Sungur'un dünyasındasınız,

Hoşgeldiniz...
24 Mart 2011 Perşembe

Öğrenci Koçluğu Grup Çalışması

“Yeteri kadar nedenin varsa yapabilirsin”

Öğrenci Koçluğu Grup Çalışması 12 – 18 yaş arasında öğrencilerin katılımlarına açıktır. Her grup en çok 12 kişiden oluşur. Katılımcılar yaşlarına göre gruplanır.

Alan Seçimi, Güçlü Yönler, İletişim Tarzı çalışmaları yapılır. Grup çalışması Gelecek Planı, Hedefler, Zaman Kullanımı, İç Motivasyon çalışmaları ile aktif katılımla gerçekleşir.


Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik , yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Öğrenci Koçluğu, öğrencinin içsel dünyasındaki farkındalığı arttırır. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda yardımcı olur.Yeni bakış açıları kazandırarak, öğrencinin kendini daha iyiye taşımasına olanak sağlar.

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.

Öğrenci Koçluğu’nda hedef;

Öğrenci ile etkin bir iletişim ile kendisini tanımasını sağlamak,
Doğru sorularla yönlendirme ve farkındalık geliştirme becerisini artırmak,
Eğlenerek öğrenme ve yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmak,
Aileye farkındalık çalışmaları ile yaşanan ortak sorunlara yönelik çözümsel yaklaşımlar, yöntem ve uygulamalar sunmak,
Etkin bir paylaşım ortamı yaratmak için gereken sağlıklı davranışlar konusunda farkındalık yaratmak,
Aile ile öğrenci arasındaki bağları güçlendirmek.

Hafta İçi Salı günü 18:30 – 21:30, Hafta Sonu Cumartesi 10:00 – 13:00 saatleri arasında yararlanabilirsiniz.

Kurs, haftada 1 gün 3 saat toplam 12 saat sürmektedir. Sınıflar en az 8 en çok 12 kişiden oluşmaktadır. Tamamına katılım gereklidir.

Öğrenci Koçluğu Grup Çalışması değeri 500 TL

Gelişim Yeri YSGE – Kalamış Fener Caddesi, Yelken Sokak No: 1/1 Kadıköy/İstanbul

Program detayları hakkında bilgi almak ve kayıt için
Arayın: 0216 449 6594
Yazın: ben@yaseminsungur.com

Öğrenci Koçluğu

Öğrencilerin kendilerini tanımaları, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerini, hedef koymalarını sağlamaya ve kaynaklarını daha iyi kullanabilmelerine yönelik, yol haritası ve eylem planı yapmalarına destek sağlayan hizmettir.Herkes başarılı olmak hayallerini gerçekleştirmek ister. Başarılı olmak için, açık, net ve ulaşılabilir hedefler belirlemeli, belirlenen hedeflere odaklanmalı ve hedefleri gerçekleştirmek için azimli olunmalıdır.

Öğrencinin, okul yaşamını ve hayatının diğer alanlarını düzenlemesinde bilinçli düşünmesini, çözüm odaklı yaratıcı yaklaşımlar geliştirmesini hedefler. Öğrencinin içsel dünyasını da keşfetmesin hedefler. Ders ve okul başarısının yanı sıra, hayat başarısı konusunda bilinçli düşünmesini, seçimler yapmasını, kararlar almasını, güçlü yanlarını keşfetmesini, yönünü seçmesini hedefler. Yeni bakış açıları geliştirmesine, kendini daha iyiye taşımasına destek olur.

Öğrenci ile etkin bir iletişim ile kendisini tanıması ve tanımlamasını sağlar,

Eğlenerek öğrenme ve, yaratıcılık geliştirme ortamları yaratmayı sağlar,

Aile ile yaşanan ortak sorunlara yönelik çözümsel yaklaşımlar, yöntem ve uygulamalar sunar,

Etkin bir paylaşım ortamı yaratmak için gereken sağlıklı davranış ve yaklaşımlar oluşturmasına yardımcı olur,

İlköğretim, Lise ve Üniversite Öğrencileri için 3 ayrı çalışma ile ışık tutmaya çalışıyoruz.

Keşif ve gelecek odaklı koçluk, Konsantrasyon geliştirme, Çözüm odaklı koçluk

Pek çok insan sınavlarda heyecanlanır, sınav kaygısı yaşar. Kendinizi yönetebilirseniz bir miktar kaygı iyidir, performansınızı arttırır ve sizi motive eder.

Ne istediğinizi ve neler yapacağınızı biliyor olmak ise size güç verir.